Inwestujmy w dzieci

Formularz Zgłoszenia Inwestycji

INWESTYCJA
Kategoria inwestycji: *
Nazwa inwestycji: *
Nazwa organizatora inwestycji: *
Adres inwestycji: *
Zdjęcie inwestycji: * plik jpeg do 4MB
Plik za duży
Uzasadnij wybór inwestycji: *
ZGŁASZAJĄCY
Imię i nazwisko: *
Kontakt (numer telefonu lub e-mail):
Dane kontaktowe zgłaszającego będą wykorzystane tylko w związku z akcją "Inwestujmy w dzieci" oraz celu przekazania nagrody, jeśli zgłaszający zostanie wyróżniony za wyjątkowo rzetelne uzasadnienie wyboru inwestycji